Sống sao cho vừa lòng thiên hạ

Sống sao cho vừa lòng thiên hạ

Sống sao cho vừa lòng thiên hạ Chuyện vui kể sai người thì là khoe khoang. Chuyện buồn kể sai người thì làm trò cười cho thiên hạ. Để tôi nói cho bạn nghe nhé!…