Khóa học công cụ PR

Khóa học công cụ PR

Khóa học công cụ PR – Giảng viên Phan Vĩnh Phúc giúp bạn có cái nhìn thực tế về lĩnh vực truyền thông, sự kiện, PR, vận dụng ngay những kiến thức đã học vào…