Chiến Lược Nhân Sự

Chiến Lược Nhân Sự

Giới thiệu sách Chiến Lược Nhân Sự – Tác giả William J Rothwell, Robert K Prescott, Maria W Taylor Chiến Lược Nhân Sự Cuốn sách này được định hình năm 2004. Khi đó, một trong…

Giải phóng ngôn từ

Giải phóng ngôn từ

Khóa học giải phóng ngôn từ – Giảng viên Phan Thanh Dũng giúp bạn sử dụng ngôn từ điêu luyện và giao tiếp đỉnh cao. Giới thiệu khóa học giải phóng ngôn từ Ai cũng…