Chiến Lược Nhân Sự

Chiến Lược Nhân Sự

Giới thiệu sách Chiến Lược Nhân Sự – Tác giả William J Rothwell, Robert K Prescott, Maria W Taylor Chiến Lược Nhân Sự Cuốn sách này được định hình năm 2004. Khi đó, một trong…

Review sách Thành Công Không Cần Trả Giá

Thành Công Không Cần Trả Giá

Giới thiệu sách Thành Công Không Cần Trả Giá – Tác giả Martin Bjergegaard And Jordan Milne Thành Công Không Cần Trả Giá Thành Công Không Cần Trả Giá Mọi thứ từng rất đơn giản.…