Khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

Khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

Khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS – GV Nguyễn Ngọc Chiến giúp bạn làm chủ kiến thức về chứng chỉ MOS Excel 2013, tự tin đi thi MOS Excel 2013 đạt điểm cao.

Giới thiệu khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

MOS là chuẩn đầu vào của nhiều doanh nghiệp lớn, MOS là chứng chỉ tin học văn phòng được công nhận toàn cầu.

Khóa học “Thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS” sẽ giúp học viên làm chủ kiến thức về chứng chỉ MOS Excel 2013 và sẵn sàng đi thi đạt điểm cao và pass chứng chỉ MOS Excel 2013. Chứng chỉ MOS tại Việt Nam do công ty IIG Việt Nam độc quyền cung cấp bài thi và chứng chỉ.

Hiện tại, đây là khóa học đầu tiên trên thị trường Elearning giảng dạy về chứng chỉ MOS 2013. Một vài khóa học trên mạng đang chỉ giảng dạy phiên bản 2010.

Đối tượng đào tạo khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

 • Sinh viên các trường đại học, đặc biệt là các trường yêu cầu chứng chỉ MOS là chuẩn đầu ra như Đại học kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Hàng hải Hải Phòng, Đại học Thái Nguyên.
 • Sinh viên các trường muốn hoàn thiện kỹ năng và cạnh tranh khi xin việc
 • Học viên có độ tuổi từ 13 – 22 muốn tham dự kỳ thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC và có cơ hội sang Mỹ dự thi.
 • Giảng viên/Giáo viên các trường muốn đứng lớp cần thi chứng chỉ MOS làm chuẩn đầu vào.
 • Bất kỳ ai muốn nâng cao kiến thức kinh nghiệm làm việc với phần mềm EXCEL

Nội dung khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

Phần 1: Giới thiệu khóa học và các tài liệu trong khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Chứng chỉ MOS
 • Bài 3: Giới thiệu cách sử dụng tài liệu, file lý thuyết, bài tập

Phần 2: Giao diện Excel 2013 và các thao tác cơ bản

 • Bài 4: Các thành phần chính của bảng tính Excel
 • Bài 5: Các TAB chính trên thanh RIBBON
 • Bài 6: Tìm hiểu về TAB ngữ cảnh
 • Bài 7: Tìm hiểu về Group/Command/ một số câu hỏi với Ribbon
 • Bài 8: Một số thao tác cơ bản với Excel

Phần 3: Thực hành với Tab FILE_BackStage View

 • Bài 9: Tạo mới văn bản sử dụng chuột, phím tắt và phím ALT
 • Bài 10: Mở một văn bản có sẵn
 • Bài 11: Sử dụng SAVE và SAVE AS
 • Bài 12: Sử dụng chức năng Check for Issue và Document Properties
 • Bài 13: Sử dụng EXPORT, CLOSE, EXCEL OPTION
 • Bài 14: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FILE

Phần 4: Thực hành với Tab HOME

 • Bài 15: Những lệnh sử dụng chuột phải với Sheet
 • Bài 16: Nhóm lệnh Clipboard
 • Bài 17: Nhóm lệnh Font
 • Bài 18: Nhóm lệnh Alignment
 • Bài 19: Nhóm lệnh Format Number
 • Bài 20: Giới thiệu ứng dụng của Conditional Formating, Chart, Sparkline tạo báo cáo dạng Dashboard
 • Bài 21: Sử dụng Conditional Formatting
 • Bài 22: Tạo Formatted Table / Unfomartted Table
 • Bài 23: Sử dụng Cell Styles và thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng
 • Bài 24: Sử dụng Fill Series và Autofill
 • Bài 25: Sử dụng chức năng Sort & Filter và Clear Format
 • Bài 26: Sử dụng chức năng Find & Replace
 • Bài 27: Sử dụng chức năng Go to và Go to Special
 • Bài 28: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB HOME

Phần 5: Thực hành với Tab INSERT

 • Bài 29: Sử dụng PivotTable và Recommended PivotTable
 • Bài 30: Cách chèn Picture – Shapes – SmartArt
 • Bài 31: Vẽ biểu đồ và tùy chỉnh biểu đồ
 • Bài 32: Vẽ đường Sparklines
 • Bài 33: Sử dụng Hyperlink
 • Bài 34: Chèn Header & Footer
 • Bài 35: Chèn Text box và Object
 • Bài 36: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB INSERT

Phần 6: Thực hành với Tab Page Layout

 • Bài 37: Sử dụng Themes – Margins – Orientation
 • Bài 38: Sử dụng Size và Print Area
 • Bài 39: Sử dụng Page Breaks và Print Titles
 • Bài 40: Sử dụng Scale to fit và Sheet Options
 • Bài 41: Sử dụng Print và Print Preview
 • Bài 42: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB PAGE LAYOUT

Phần 7: Thực hành với Tab FORMULAS

 • Bài 43: Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ kết hợp, thứ tự tính toán, và cách nhập địa chỉ linh hoạt với phím F4
 • Bài 44: Hai cách nhập hàm và cách tự học kiến thức hàm với bất kỳ hàm nào
 • Bài 45: Các hàm LOGIC: IF, AND, OR, NOT, HÀM LỒNG NHAU
 • Bài 46: Các hàm xử lý chuỗi: LEFT, MID, RIGHT, TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEN
 • Bài 47: Các hàm tính toán tổng hợp: SUM, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF, COUNIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNIFS, AVERAGEIFS
 • Bài 48: Cách đặt tên vùng dữ liệu và giới thiệu một số hàm Toán học, hàm tìm kiếm, hàm thời gian
 • Bài 49: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FORMULAS

Phần 8: Thực hành với Tab DATA

 • Bài 50: Cách import dữ liệu từ 1 file Text
 • Bài 51: Sử dụng Get External Data, Sort & Filter, Text to Columns
 • Bài 52: Sử dụng Remove Duplicate và Data Validation
 • Bài 53: Sử dụng Sub Total và Group, Ungroup
 • Bài 54: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab DATA

Phần 9: Thực hành với Tab REVIEW, VIEW VÀ DEVELOPER

 • Bài 55: Thêm Comment vào ô dữ liệu
 • Bài 56: Các chế độ VIEW, tùy chọn trong SHOW và ZOOM
 • Bài 57: Sử dụng đóng băng màn hình Freeze Panes
 • Bài 58: Sử dụng Split, New Windows
 • Bài 59: Cách mở tab DEVELOPER, giới thiệu về Macro và VBA
 • Bài 60: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab REVIEW, VIEW

Phần 10: Tùy biến thanh Ribbon và Quick Access Toolbar

 • Bài 61: Customize Ribbon và Customize Quick Access Toolbar

Phần 11: Giới thiệu giao diện bài thi – cài đặt phần mềm thi thử – chữa bài thi thử

 • Bài 62: Giới thiệu giao diện bài thi MOS Excel 2013
 • Bài 63: Cài đặt phần mềm thi thử GMETRIX & Cách ôn tập/tài khoản ôn tập trên Gmetrix
 • Bài 64: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 1
 • Bài 65: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 2
 • Bài 66: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 3

Phần 12: Chiến lược làm bài thi thật – Cách đăng ký thi tại IIG Việt Nam

 • Bài 67: Những việc cần làm để chuẩn bị thi
 • Bài 68: Cách đăng ký dự thi
 • Bài 69: Kinh nghiệm chuẩn bị tại phòng thi
 • Bài 70: Chiến lược làm bài thi thật
 • Bài 71: Hỗ trợ sau khóa học từ Master MOS

Giảng viên khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

Nguyễn Ngọc Chiến
Nguyễn Ngọc Chiến
 • Nguyễn Ngọc Chiến – Người sáng lập trung tâm tin học MasterMOS
 • Người sáng lập và là Giảng viên trung tâm tin học MasterMOS – MOS Master 2013
  Cán bộ Phòng Quản lý dữ liệu và phân tích hệ thống – Trung tâm phân tích kinh doanh – Ngân hàng MB
 • Chuyên gia MOS 2013 cấp độ Master
 • Đạt chứng chỉ Chuyên gia cao cấp nhất về Tin học văn phòng do Microsoft chứng nhận – MOS
 • Master được công nhận toàn cầu, một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ Master phiên bản MOS 2013.
 • Các chứng chỉ MOS thành phần đều đạt mức cao nhất do Microsoft chứng nhận: Excel 2013 Expert, Powerpoint 2013 Specialist, Outlook 2013 Specialist.
 • Đạt điểm tuyệt đối 1000/1000 nhiều bài thi MOS Specialist
 • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Hệ thống thông tin quản lý MIS, khoa Tin học kinh tế – NEU và Ngành
 • Tài chính ngân hàng, khoa Tài chính ngân hàng – NEU.

Kiến thức nhận được sau khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

 • Được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đi thi đỗ chứng chỉ MOS Excel 2013 với điểm số cao nhất
 • Trở thành chuyên gia tin học văn phòng được Microsoft công nhận toàn cầu.
 • Học viênđạt chứng chỉ MOS sẽ có ưu thế và nổi bật hơn trong mắt các nhà tuyển dụng.
 • Học viên có thể sử dụng chứng chỉ bản mềm MOS 2013 để nộp đơn xin việc ngay sau khi thi đỗ.
 • Bản cứng sẽ được chuyển về Việt Nam sau 6 -8 tuần
 • Tự tin làm chủ phần mềm Excel, góp phần nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc

Học viên đánh giá khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

Học viên đánh giá khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS
Học viên đánh giá khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

Quyền lợi của học viên trong khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS trên toàn hệ thống.

Cách đăng ký khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

Rất nhiều bạn phản hồi không biết đăng ký khóa này ra sao, sử dụng mã giảm giá như thế nào? Chính vì vậy Timkiemkhoinghiep sẽ hướng dẫn cụ thể lại. Để nhận được khuyến mãi 40% giá trị khóa học bạn cần chỉ cần click vào đăng ký khóa học (dưới đây), sau khi tham khảo và học thử thấy ưng ý và phù hợp đăng ký và nhập mã giảm giá 71680 hệ thống sẽ tự động giảm 40% giá trị khóa học cho bạn.

Lưu ý: Trong những đợt khuyễn mãi nếu hệ thống tự động khuyến mãi 40% rồi thì khi sử dụng mã giảm giá không được hưởng nữa.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khoá học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOS” hữu ích đối với bạn

Xem thêmBài viết liên quan

Trả lời