Marketing Căn Bản

Marketing Căn Bản

Giới thiệu sách Marketing Căn Bản – Tác giả Don Sexton Marketing Căn Bản Với những hướng dẫn tỉ mỉ và những bảng tính dễ sử dụng, “Marketing căn bản” mang đến một cái nhìn thực…

Đánh Cắp ý Tưởng

Đánh Cắp ý Tưởng

Giới thiệu sách Đánh Cắp ý Tưởng – Tác giả Steven Cone Đánh Cắp ý Tưởng Cha Điểm Tựa Đời Con Những ý tưởng độc đáo thật sự hữu ích và thực tế mà bạn có…

Một Với Một Là Ba

Một Với Một Là Ba

Giới thiệu sách Một Với Một Là Ba – Tác giả Dave Trott Một Với Một Là Ba Khi sáng tạo là BẢN TÍNH, không phải BẢNG-TÊN – từ tác giả sách Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm.…

Khách Hàng Là Số 1

Khách Hàng Là Số 1

Giới thiệu sách Khách Hàng Là Số 1 – Tác giả Ken Blanchard Khách Hàng Là Số 1 Dịch vụ khách hàng luôn là một trong những vấn đề cấp thiết đối với các giám đốc…

Cái đời Sáng tạo

Cái đời Sáng tạo

Giới thiệu sách Cái đời Sáng tạo – Tác giả Dave Trott Cái đời Sáng tạo Bản đồ nghề sáng tạo trong tầm tay. Hay một thước phim preview hoàn hảo về những vinh-nhục nghề sáng…