Khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader – Giảng viên Đặng Lợi sẽ hướng dẫn bạn từ việc có tâm lý của 1 nhà quản lý đến phát triển thái độ như 1 lãnh đạo. Bạn sẽ được giới thiệu về các phong cách lãnh đạo khác nhau, tìm hiểu về hiệu quả của từng phong cách và xác định phong cách lãnh đạo của bạn.

Giới thiệu khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Lãnh đạo là làm cho người khác trở nên tốt hơn thông qua việc trao quyền cho họ làm và làm hết sức mình. Mọi đội nhóm, tổ chức đều cần những nhà lãnh đạo (leader) mạnh mẽ để hướng dẫn, truyền cảm hứng và tác động đến những người xung quanh, cùng nhau nỗ lực và đạt được mục tiêu chung.

Nếu bạn đã sẵn sàng phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình, để trở thành người Leader thúc đẩy người khác trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ và vượt qua các mục tiêu, thì khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader là dành cho bạn!

Lãnh đạo: Làm thế nào để Gây ảnh hưởng, Truyền cảm hứng và dẫn dắt với tư cách là một Leader, sẽ hướng dẫn bạn từ việc có tâm lý của 1 nhà quản lý đến phát triển thái độ như 1 lãnh đạo. Bạn sẽ được giới thiệu về các phong cách lãnh đạo khác nhau, tìm hiểu về hiệu quả của từng phong cách và xác định phong cách lãnh đạo của bạn.

Bạn sẽ học được gì?

 • Những phẩm chất của một Leader tài ba
 • Sự khác biệt giữa trở thành nhà quản lý và 1 Leader
 • Đặc điểm & hành vi
 • Các phong cách lãnh đạo và những tác động của nó đối với đội nhóm và tổ chức
 • Tầm quan trọng của việc theo dõi và cách trở thành người theo dõi (follower) có thể giúp bạn trở thành một Leader mạnh mẽ hơn
 • Làm việc với các cấp độ hiệu suất khác nhau và cách tác động đến họ để đạt được kết quả\
 • Tập hợp một đội nhóm phù hợp
 • Cách xây dựng một đội gắn kết
 • Trở thành một Leader đích thực
 • Lãnh đạo phục vụ
 • Xây dựng lòng tin thông qua huấn luyện và giao tiếp
 • Làm thế nào để vượt qua rào cản trong sáng tạo
 • Chọn kênh giao tiếp phù hợp trong nhiều trường hợp khác nhau
 • Tạo tầm nhìn chung và trao quyền cho nhóm của bạn

Khóa học này cũng có đầy đủ các ví dụ và hoạt động cho phép bạn thực hành những gì bạn đang học. Bài tập để phát triển các kỹ năng và năng lực của bạn để trở thành một Leader mạnh mẽ!

Học từ khả năng lãnh đạo: Cách tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và và dẫn dắt như 1 Leader sẽ mang lại lợi ích cho bạn một cách chuyên nghiệp khi bạn đạt được các kỹ năng và có được các công cụ cho phép bạn hỗ trợ nhóm của mình!

Lãnh đạo có thể là một thách thức và phức tạp. Để điều hướng mê cung này, bạn cần phải hiểu rõ bạn là ai, biết điều gì thúc đẩy những người đi theo bạn, giao tiếp hiệu quả,…!

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể tự tin, có ảnh hưởng tích cực và hỗ trợ những người xung quanh, trao quyền cho nhóm của bạn để đạt được mục tiêu và hơn thế nữa!

Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader
Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Đối tượng đào tạo khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

 • Muốn biết cách làm thế nào để trở thành một Leader đích thực, gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho sự thay đổi, sự tăng trưởng của nhóm
 • Muốn hiểu các phong cách lãnh đạo (leader) khác nhau và xác định phong cách lãnh đạo của bạn

Nội dung khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Phần 1: Mở đầu

 • Bài 1: Giới thiệu
 • Bài 2: Lãnh đạo (Leader) là gì?

Phần 2: Giới thiệu về lãnh đạo (Leadership)

 • Bài 3: Tính cách phổ biến của 1 Leader02:03
 • Bài 4: Sự khác biệt giữa một Leader và một nhà quản lý (Manager)

Phần 3: Kỹ năng lãnh đạo

 • Bài 5: Sự khác biệt giữa đặc điểm và hành vi01:37
 • Bài 6: Phong cách lãnh đạo01:58
 • Bài 7: Lãnh đạo theo tình huống02:28
 • Bài 8: Lãnh đạo theo định hướng01:24
 • Bài 9: Lãnh đạo phục vụ01:42
 • Bài 10: Lãnh đạo giao dịch vs Lãnh đạo chuyển đổi01:39
 • Bài 11: Lãnh đạo tích cực vs Lãnh đạo tiêu cực01:20
 • Bài 12: Lãnh đạo chuyên quyền vs Lãnh đạo dân chủ01:40
 • Bài 13: Lãnh đạo tập trung nhân viên vs Lãnh đạo tập trung nhiệm vụ01:03

Phần 4: Kỹ năng làm “Lính”

 • Bài 14: Tầm quan trọng của người theo dõi (follower)01:15
 • Bài 15: Phong cách01:30
 • Bài 16: Sức mạnh cá nhân vs Sức mạnh vị trí03:58
 • Bài 17: Quản trị cấp trên_4 chiến lược02:31
 • Bài 18: Hãy trở thành một Leader03:39

Phần 5: Lãnh đạo nhóm

 • Bài 19: Đội và nhóm01:07
 • Bài 20: Các loại Đội khác nhau02:13
 • Bài 21: Các Đội có hiệu suất cao01:26
 • Bài 22: Tập hợp 1 đội phù hợp02:20
 • Bài 23: Thiết lập quy tắc cho 1 đội00:59
 • Bài 24: Xây dựng nền tảng của đội01:19
 • Bài 25: Xây dựng tính gắn kết đội01:21
 • Bài 26: Các giai đoạn phát triển của đội03:07
 • Bài 27: Yếu tố bên trong sự phát triển của đội01:10
 • Bài 28: Đạt được kết quả01:31

Phần 6: Trở thành nhà lãnh đạo (Leader) đích thực

 • Bài 29: Hãy trở thành một nhà lãnh đạo đích thực01:29
 • Bài 30: Trở nên tự nhận thức01:44

Phần 7: Xây dựng lòng tin

 • Bài 31: Niềm tin làm nền tảng cho sự lãnh đạo02:37
 • Bài 32: Xây dựng lòng tin thông qua sự chính trực và các giá trị01:25
 • Bài 33: Xây dựng lòng tin thông qua hành động của nhà lãnh đạo01:02
 • Bài 34: Xây dựng lòng tin thông qua huấn luyện và giao tiếp01:03

Phần 8: Nhà lãnh đạo (Leader) sáng tạo

 • Bài 35: Bài tập về sự sáng tạo01:37
 • Bài 36: Các rào cản sáng tạo02:05
 • Bài 37: Tạo nên tầm nhìn của bạn00:54

Phần 9: Phương pháp giao tiếp của Leader

 • Bài 38: Mô hình giao tiếp của lãnh đạo01:36
 • Bài 39: Quá trình giao tiếp02:33
 • Bài 40: Lựa chọn kênh để giao tiếp01:13
 • Bài 41: Giao tiếp thân mật01:12
 • Bài 42: Giao tiếp trong tình huống khủng hoảng01:25

Phần 10: Gây ảnh hưởng lên người khác

 • Bài 43: Tạo tầm nhìn chung01:31
 • Bài 44: Trao quyền cho người khác01:14
 • Bài 45: Gây ảnh hưởng đến hành vi01:23

Phần 11: Tóm tắt

 • Bài 46: Lời kết

Giảng viên khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Đặng Lợi
Đặng Lợi
 • Đặng Lợi – Giảng viên
 • Thạc sĩ tại KUAS – Taiwan
 • Giảng viên Digital Marketing
 • Founder Marketing Mix, Success Uni
 • 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực công nghệ, digital marketing.

Kiến thức nhận được sau khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

 • Bạn sẽ biết cách làm thế nào để trở thành một Leader đích thực, gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho sự thay đổi, sự tăng trưởng của nhóm
 • Hiểu các phong cách lãnh đạo (leader) khác nhau và xác định phong cách lãnh đạo của bạn
 • Biết làm thế nào để đội nhóm đạt được kết quả bằng cách trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ
 • Biết làm thế nào để trao quyền cho mọi người và tác động đến hành vi
 • Biết cách làm thế nào để thúc đẩy nhóm của bạn đạt được mục tiêu, cải thiện kỹ năng của họ và gắn kết hơn
 • Biết cách tạo ra một tầm nhìn chung giữa công ty và nhóm của bạn

Học viên đánh giá khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Học viên đánh giá khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader
Học viên đánh giá khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Quyền lợi của học viên trong khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader trên toàn hệ thống.

Cách đăng ký khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

Rất nhiều bạn phản hồi không biết đăng ký khóa này ra sao, sử dụng mã giảm giá như thế nào? Chính vì vậy Timkiemkhoinghiep sẽ hướng dẫn cụ thể lại. Để nhận được khuyến mãi 40% giá trị khóa học bạn cần chỉ cần click vào đăng ký khóa học (dưới đây), sau khi tham khảo và học thử thấy ưng ý và phù hợp đăng ký và nhập mã giảm giá 71680 hệ thống sẽ tự động giảm 40% giá trị khóa học cho bạn.

Lưu ý: Trong những đợt khuyễn mãi nếu hệ thống tự động khuyến mãi 40% rồi thì khi sử dụng mã giảm giá không được hưởng nữa.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khoá học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader” hữu ích đối với bạn

Xem thêm

Trả lời