Quy Tắc Của Google

Quy Tắc Của Google

Giới thiệu sách Quy Tắc Của Google – Tác giả Laszlo Bock Quy Tắc Của Google Trong cuốn sách này, Laszlo Bock – Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự của Google đã…