Năng Đoạn Kim Cương

Năng Đoạn Kim Cương

Giới thiệu sách Năng Đoạn Kim Cương – Tác giả Geshe Michael Roach Năng Đoạn Kim Cương Cuốn sách này là một câu chuyện về tác giả đã xây dựng đơn vị kim cương lại tại…