Marketing Truyền Miệng

Marketing Truyền Miệng

Giới thiệu sách Marketing Truyền Miệng – Tác giả Andy Sernovitz Marketing Truyền Miệng Điều gì đã thổi bùng ngọn lửa đam mê cuồng nhiệt của những người hâm mộ thương hiệu Apple, IKEA, Harley-Davidson? Tại…