Tiếng anh giao tiếp thường ngày

Tiếng anh giao tiếp thường ngày

Khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày – Giảng viên Hannah Phạm giúp bạn nhanh chóng giao tiếp tiếng anh trôi chảy.

Giới thiệu khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

Bạn biết đó, hầu hết những người học tiếng Anh đã học rất nhiều năm, thậm chí là 12 năm nhưng dường như chúng ta vẫn chẳng thể nói được một câu tiếng Anh cho gẫy gọn dù là câu đơn giản nhất. Ai trong số chúng ta cũng đều muốn giao tiếp tiếng Anh thật tốt nhưng chúng ta lại gặp phải những vấn đề như thiếu từ vựng, thiếu cấu trúc, ngữ pháp. Và do đó, khi phải nói thì chúng ta loay hoay nghĩ bằng tiếng Việt rồi cố tìm các từ bằng tiếng Anh để diễn đạt ý rồi ghép sao cho thành một câu rồi cuối cùng mới nói ra được. Nói xong thì mồ hôi cũng đã ướt áo nhưng người nghe cũng chẳng hiểu gì. Không những thế bạn còn cảm thấy thật khó chịu với chính mình khi nghe ai đó nói tiếng Anh mà mãi bạn không hiểu gì và chỉ còn biết đến câu trả lời đơn giản nhất là Yes hoặc No hay một cái gật, một nụ cười trừ hoặc đến khi bạn hiểu ra thì câu chuyện đã kết thúc từ lâu.

Đây là vấn đề thuộc về kỹ năng nghe, phản xạ mà hầu hết những người học tiếng Anh ở giai đoạn đầu đều mắc phải. Bạn cũng gặp những vấn đề trên ư?

Vậy hãy để giảng viên Hannah Phạm giúp bạn qua khóa học “Tiếng Anh giao tiếp thường ngày”.

Đối tượng đào tạo khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

 • Muốn trinh phục tiếng anh giao tiếp thường ngày
 • Nâng cao trình độ
 • Tất cả đối tượng có nhu cầu

Nội dung khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

Phần 1: Giới thiệu

 • Bài 1: Giới thiệu
 • Bài 2: Nhập môn

Phần 2: Family

 • Bài 3: Family – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 4: Family – Warm up (Khởi động)
 • Bài 5: Family – Từ vựng (Vocabulary)
 • Bài 6: Family – Role play (Đóng vai)
 • Bài 7: Family – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 8: Family – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 9: Family – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 10: Family – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 11: Family – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 3: Hobbies

 • Bài 12: Hobbies – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 13: Hobbies – Từ vựng 1 (Vocabulary)
 • Bài 14: Hobbies – Từ vựng 2 (Vocabulary)
 • Bài 15: Hobbies – Role play (Đóng vai)
 • Bài 16: Hobbies – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 17: Hobbies – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 18: Hobbies – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 19: Hobbies – Listening practice (Luyện nghe)
 • Bài 20: Hobbies – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 21: Hobbies – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 22: Hobbies – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 4: Jobs

 • Bài 23: Jobs – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 24: Jobs – Warm up (Khởi động)
 • Bài 25: Jobs – Từ vựng (Vocabulary)
 • Bài 26: Jobs – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 27: Jobs – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 28: Jobs – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 29: Jobs – Listening practice 1 (Luyện nghe)
 • Bài 30: Jobs – Listening practice 2 (Luyện nghe)
 • Bài 31: Jobs – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 32: Jobs – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 33: Jobs – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 5: Daily routine

 • Bài 34: Daily routine – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 35: Daily routine – Warm up (Khởi động)
 • Bài 36: Daily routine – Từ vựng 1 (Vocabulary)
 • Bài 37: Daily routine – Từ vựng 2 (Vocabulary)
 • Bài 38: Daily routine – Role play (Đóng vai)
 • Bài 39: Daily routine – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 40: Daily routine – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 41: Daily routine – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 42: Daily routine – Listening practice (Luyện nghe)
 • Bài 43: Daily routine – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 44: Daily routine – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 45: Daily routine – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 6: Clothes

 • Bài 46: Clothes – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 47: Clothes – Warm up (Khởi động)
 • Bài 48: Clothes – Từ vựng (Vocabulary)
 • Bài 49: Clothes – Role play (Đóng vai)
 • Bài 50: Clothes – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 51: Clothes – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 52: Clothes – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 53: Clothes – Listening practice (Luyện nghe)
 • Bài 54: Clothes – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 55: Clothes – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 7: Shopping

 • Bài 56: Shopping – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 57: Shopping – Warm up (Khởi động)
 • Bài 58: Shopping – Từ vựng (Vocabulary)
 • Bài 59: Shopping – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 60: Shopping – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 61: Shopping – Listening practice 1 (Luyện nghe)
 • Bài 62: Shopping – Listening practice 2 (Luyện nghe 2)
 • Bài 63: Shopping – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 64: Shopping – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 65: Shopping – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 8: People’s appearance

 • Bài 66: People’s appearance – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 67: People’s appearance – Warm up (Khởi động)
 • Bài 68: People’s appearance – Từ vựng (Vocabulary)
 • Bài 69: People’s appearance – Role play (Đóng vai)
 • Bài 70: People’s appearance – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 71: People’s appearance – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 72: People’s appearance – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 73: People’s appearance – Listening practice (Luyện nghe)
 • Bài 74: People’s appearance – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 75: People’s appearance – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 76: People’s appearance – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 9: Character traits

 • Bài 77: Character traits – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 78: Character traits – Warm up (Khởi động)
 • Bài 79: Character traits – Từ vựng 1 (Vocabulary)
 • Bài 80: Character traits – Từ vựng 2 (Vocabulary)
 • Bài 81: Character traits – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 82: Character traits – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 83: Character traits – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 84: Character traits – Listening practice (Luyện nghe)
 • Bài 85: Character traits – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 86: Character traits – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 87: Character traits – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 10: Food

 • Bài 88: Food – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 89: Food – Warm up (Khởi động)
 • Bài 90: Food – Từ vựng – Hoa quả (Vocabulary – Fruit)
 • Bài 91: Food – Từ vựng – Rau củ (Vocabulary – Vegetables)
 • Bài 92: Food – Từ vựng – Bánh và món ăn (Vocabulary – Cakes and dishes)
 • Bài 93: Food – Từ vựng – Gia vị và tính từ mô tả (Vocabulary – Ingredient and describing adjective)
 • Bài 94: Food – Từ vựng – Quy trình nấu ăn (Vocabulary – Cooking process)
 • Bài 95: Food – Role play (Đóng vai)
 • Bài 96: Food – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 97: Food – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 98: Food – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 99: Food – Listening practice (Luyện nghe)
 • Bài 100: Food – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 101: Food – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 102: Food – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 11: Health problems

 • Bài 103: Health proplems – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 104: Health proplems – Warm up (Khởi động)
 • Bài 105: Health proplems – Từ vựng (Vocabulary)
 • Bài 106: Health proplems – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 107: Health proplems – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 108: Health proplems – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 109: Health proplems – Listening practice (Luyện nghe)
 • Bài 110: Health proplems – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 111: Health proplems – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 12: Vacation

 • Bài 112: Vacation – Introduction (Giới thiệu chủ đề)
 • Bài 113: Vacation – Warm up (Khởi động)
 • Bài 114: Vacation – Từ vựng (Vocabulary)
 • Bài 115: Vacation – Role play (Đóng vai)
 • Bài 116: Vacation – Usefull expressions/structures (Câu cụm/Cấu trúc hữu dụng)
 • Bài 117: Vacation – English translation (Chuyển ngữ)
 • Bài 118: Vacation – English Reflex (Luyện phản xạ)
 • Bài 119: Vacation – Listening practice (Luyện nghe)
 • Bài 120: Vacation – Speaking practice (Thực hành nói)
 • Bài 121: Vacation – Listening test (Kiểm tra nghe)
 • Bài 122: Vacation – Conclution (Tổng kết chủ đề)

Phần 13: Tổng kết

 • Bài 123: Tổng kết

Phần 14: Giới thiệu khoá học tiếp theo

 • Bài 124: Giới thiệu khoá học “Trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh ứng dụng”

Giảng viên khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

Hannah Phạm
 • Hannah Phạm – Nhà sáng lập Học viện Anh ngữ iYOLO, Chuyên gia đào tạo tiếng Anh kết hợp tư duy
 • Ms Hannah Phạm là:
 • Sáng lập Học viện Anh ngữ iYOLO
 • Chuyên gia đào tạo tiếng Anh kết hợp tư duy
 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý và Đào tạo Giảng viên
 • Đã có gần 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và trên 4 năm đào tạo giảng viên tiếng Anh cho Langmaster
 • Là MC của kênh học tiếng Anh qua phim
 • Là tác giả của cuốn sách: Tại sao tôi không giỏi tiếng Anh?, Phương pháp học tiếng Anh đột phá, Tuyệt chiêu luyện nghe đỉnh của đỉnh.

Kiến thức nhận được sau khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

 • Giúp người học khai mở các kỹ năng Nghe – Nói ở mức độ sơ cấp
 • Tích lũy được 800 từ vựng thông dụng nhất
 • Giúp người học xây dựng nền tảng ngữ pháp thiết yếu một cách vững chắc để tiến tới các cấp độ cao hơn
 • Những bài học được thiết kế chi tiết, giảng giải sinh động kèm theo các bài tập thực hành giúp học viên hấp thụ kiến thức một cách dễ dàng nhất

Học viên đánh giá khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

Học viên đánh giá khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày
Học viên đánh giá khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

Quyền lợi của học viên trong khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký tiếng anh giao tiếp thường ngày trên toàn hệ thống.

Cách đăng ký khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

Rất nhiều bạn phản hồi không biết đăng ký khóa này ra sao, sử dụng mã giảm giá như thế nào? Chính vì vậy Timkiemkhoinghiep sẽ hướng dẫn cụ thể lại. Để nhận được khuyến mãi 40% giá trị khóa học bạn cần chỉ cần click vào đăng ký khóa học (dưới đây), sau khi tham khảo và học thử thấy ưng ý và phù hợp đăng ký và nhập mã giảm giá 71680 hệ thống sẽ tự động giảm 40% giá trị khóa học cho bạn.

Lưu ý: Trong những đợt khuyễn mãi nếu hệ thống tự động khuyến mãi 40% rồi thì khi sử dụng mã giảm giá không được hưởng nữa.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học tiếng anh giao tiếp thường ngày là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khoá học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “tiếng anh giao tiếp thường ngày” hữu ích đối với bạn

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *