Khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ – GV Nguyễn Thành Phương giúp bạn thành thạo các hàm Excel thông dụng, ứng dụng vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.

Giới thiệu khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

 • Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?
 • Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm Excel để đi thi?
 • Bạn thấy các hàm trong Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?

Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.

Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.

Đối tượng đào tạo khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

 • Người thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel
 • Học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel
 • Người muốn tìm một phương pháp học các hàm Excel dễ dàng hơn

Nội dung khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Phần 1: Hàm toán học – thống kê

 • Bài 1: Hàm SUM – Tính tổng
 • Bài 2: Hàm PRODUCT – Tính tích các số
 • Bài 3: Hàm SUBTOTAL
 • Bài 4: Hàm SUMIF – Tính tổng có điều kiện
 • Bài 5: Hàm SUMIFS – Tính tổng theo nhiều điều kiện
 • Bài 6: Hàm SUMPRODUCT – Tính tổng theo mảng
 • Bài 7: Hàm AVERAGE – Tính trung bình cộng
 • Bài 8: Hàm MAX – Tìm giá trị lớn nhất
 • Bài 9: Hàm LAGRE – Tìm số lớn nhất thứ k trong dãy
 • Bài 10: Hàm MIN – SMALL: Tìm giá trị nhỏ thứ k
 • Bài 11: Hàm COUNT – COUNTA, COUNT – Hàm đếm và đếm có điều kiện
 • Bài 12: Hàm COUNTIFS – Đếm nhiều điều kiện

Phần 2: Nhóm hàm xử lý chuỗi

 • Bài 13: Hàm LEN – LEFT – RIGHT – MID P1: Hàm xử lý chuỗi
 • Bài 14: Hàm LEN – LEFT – RIGHT – MID P2: Ví dụ
 • Bài 15: Hàm FIND – Tìm vị trí của một chuỗi
 • Bài 16: Hàm UPPER, LOWER và PROPER – Chuyển đổi giữa chữ hoa và chữ thường
 • Bài 17: Hàm TRIM – Cắt bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chữ

Phần 3: Nhóm hàm Ngày tháng

 • Bài 18: Hàm DATE (Phần 1) – Ghép ngày, tháng, năm riêng lẻ thành ngày, tháng, năm
 • Bài 19: Hàm DATE (Phần 2)- Ví dụ
 • Bài 20: Hàm DAY – Month – Year – Tách ra ngày, tháng, năm từ ngày, tháng, năm
 • Bài 21: Hàm WEEKDAY – Trả về số chỉ thứ trong tuần
 • Bài 22: Hàm TODAY – NOW – Hour – Minute – Second
 • Bài 23: Hàm Eomonth – Edate

Phần 4: Hàm dò tìm dữ liệu

 • Bài 24: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 1)
 • Bài 25: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 2)
 • Bài 26: Hàm HLOOKUP – Dò tìm theo dòng
 • Bài 27: Hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF
 • Bài 28: Hàm INDEX, Match – Dò tìm 2 chiều (vừa theo cột, vừa theo dòng)
 • Bài 29: Hàm Offset: Trả về ô hoặc khối ô căn cứ vào vùng dữ liệu gốc

Phần 5: Các Hàm khác

 • Bài 30: Hàm Int – Mod – Lấy phần nguyên và phần dư của phép chia
 • Bài 31: Hàm ISNA
 • Bài 32: Hàm IFFEROR

Phần 6: Bài tập thực hành các hàm

 • Bài 33: Hàm Int, Mod – Bảng tính tiền thuê xe
 • Bài 34: Hàm If – Bảng tính tiền điện
 • Bài 35: Hàm If lồng – Bảng tính tiền nước
 • Bài 36: Hàm If, And, Rank – Bảng kết quả học tập
 • Bài 37: Hàm if, And, Weekday, Sumif – Bảng tính tiền khách sạn
 • Bài 38: Hàm If, And, Countif – Bảng Kiểm tra chất lượng đầu năm
 • Bài 39: Hàm Vlookup, Hlookup – Bảng thanh toán lương
 • Bài 40: Hàm Vlookup, If, Left, Right, Mid, Value – Bảng Báo cáo doanh thu
 • Bài 41: Hàm Vlookup, If, Max, Large – Bảng Theo dõi tình hình sản xuất
 • Bài 42: Hàm Vlookup, Int, Weekday, Sumif – Bảng tính tiền thuê xe
 • Bài 43: Hàm Vlookup, If – Kết quả thi tuyển sinh
 • Bài 44: Hàm Hlookup, If, Or, And, Left, Weekday, Edate, Eomonth – Kế hoạch giảng dạy
 • Bài 45: Hàm Vlookup, Eomonth, If – Bảng Tiến độ thực hiện hợp đồng
 • Bài 46: Hàm Vlookup, If, Left – Bảng Theo dõi tiền bảo hiểm
 • Bài 47: Hàm Index, Match, If, Left, Right, Value – Bảng Tình hình sản xuất nông sản
 • Bài 48: Hàm Offset, Match, Index, If, Or, Min, Countif – Bảng điểm thi xếp loại học tập
 • Bài 49: Hàm Hlookup, If, Left, Right, And: Bảng theo dõi tình hình sản xuất
 • Bài 50: Hàm Vlookup, If, And, Or, Day, Weekday: Bảng thống kê tình hình chuyến bay
 • Bài 51: Hàm Hour, Minute, Second, Vlookup, Weekday, Or, Sumif: Bảng theo dõi cuộc gọi
 • Bài 52: Hàm Vlookup, If, And, Weekday, Sumif – Bảng theo dõi tình hình sản xuất
 • Bài 53: Hàm Vlookup, Hlookup, Index, Match, Left, Right – Bảng thống kê tiêu thụ sản phẩm
 • Bài 54: Hàm Index, Match, If, Countif – Bảng theo dõi ngày trực
 • Bài 55: Hàm Vlookup, If, And – Bảng theo dõi tình hình lắp ráp
 • Bài 56: Hàm Index, Match, Sumif – Bảng kê mua bán nguyên liệu
 • Bài 57: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 1
 • Bài 58: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 2
 • Bài 59: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 3
 • Bài 60: Thực hành vẽ biểu đồ

Giảng viên khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Nguyễn Thành Phương
Nguyễn Thành Phương
 • Nguyễn Thành Phương – Giảng viên
 • Giám đốc Trung tâm gia sư Đông Phương, đã có 7 năm kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy Tin học văn phòng và Excel ứng dụng tại TP. Hồ Chí Minh. Đã giúp hơn 2.500 học viên đi làm mất gốc về Excel và hàng ngàn học sinh sinh viên thi chứng chỉ tin học A, B tin học.
 • Tác giả của hơn 10 phần mềm được viết bằng Excel cung cấp riêng đặt thù cho các cửa hàng kinh doanh lớn nhỏ tại TP.HCM
 • Hàng loạt video về thủ thuật tin học miễn phí trên kênh Nguyễn Thành Phương Channel

Kiến thức nhận được sau khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

 • Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
 • Nhóm hàm toán học – thống kê: Sum, Sumif, min – max, average, count…
 • Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper…
 • Nhóm hàm ngày tháng
 • Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset…
 • Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Học viên đánh giá khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Học viên đánh giá khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ
Học viên đánh giá khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Quyền lợi của học viên trong khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ trên toàn hệ thống.

Cách đăng ký khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Rất nhiều bạn phản hồi không biết đăng ký khóa này ra sao, sử dụng mã giảm giá như thế nào? Chính vì vậy Timkiemkhoinghiep sẽ hướng dẫn cụ thể lại. Để nhận được khuyến mãi 40% giá trị khóa học bạn cần chỉ cần click vào đăng ký khóa học (dưới đây), sau khi tham khảo và học thử thấy ưng ý và phù hợp đăng ký và nhập mã giảm giá 71680 hệ thống sẽ tự động giảm 40% giá trị khóa học cho bạn.

Lưu ý: Trong những đợt khuyễn mãi nếu hệ thống tự động khuyến mãi 40% rồi thì khi sử dụng mã giảm giá không được hưởng nữa.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khoá học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ” hữu ích đối với bạn

Xem thêm

3 Replies to “Khóa học trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ”

Trả lời