Khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

Đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

Khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu – Giảng viên Trần Ngọc Vui hướng dẫn quy trình ghi nhớ dài hạn: Ghi nhớ bằng tưởng tượng, thông qua phân tích có quy luật, có mảng từ, giúp bạn nâng cao khả năng và kỹ thuật đọc hiểu IELTS hiệu quả.

Giới thiệu khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

Đây là khóa học sử dụng một số phương pháp luyện mới của thầy Trần Ngọc Vui: ghi nhớ từ nhanh siêu tốc, đọc hiểu siêu tốc cơ bản, có phân tích câu theo quy luật, giải thích kỹ lưỡng từng câu và ghép lại thành đoạn dành cho các bạn học viên cần học và thi IELTS.

Những bạn có lượng từ vựng yếu muốn tiếp cận làm đề thi IELTS nhưng không thể đọc hiểu hoặc không hiểu kỹ câu hỏi của bài đọc, cảm thấy khó khăn trong việc nghe, thì sau khi học xong khóa học và tập dịch lại hàng ngày tất cả những bài học, bạn có thể tự tin tự làm đề thi IELTS cả 2 phần “Đọc, Nghe”

Khóa học có gì mà bạn không nên bỏ qua?

Khóa học gồm 72 bài giảng được biên soạn thành 12 phần, tương ứng với 12 chủ đề lớn mà bất cứ ai học IELTS cũng cần phải chú ý.

Khóa học hướng dẫn quy trình ghi nhớ dài hạn: Ghi nhớ bằng tưởng tượng, sử dụng thông qua phân tích có quy luật, có mảng từ. Ôn tập bằng đọc hiểu siêu tốc cơ bản (Đọc dịch theo mảng từ) cần đọc dịch lại 10 lần – 20 lần tất cả những bài đã học. Học viên nên tra từ điển tập đọc dịch trước khi nghe thầy giảng bài, ở những chỗ không hiểu hãy tra từ điển dùng suy luận để tìm hiểu và phát triển ngôn ngữ.

Trước khi bạn học ngoại ngữ online các khóa học làm đề thi IELTS và rút kinh nghiệm hoặc học chiến thuật làm bài tốt nhất hãy học kỹ các bài giảng đọc dịch sâu sắc để tiếp thu tích lũy vốn từ vựng, cách hiểu tường tận văn phong IELTS trong khóa học này.

Vậy còn chờ gì nữa, nhanh chóng đăng ký khóa học “Đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu” ngay hôm nay tại Unica thôi!

Đối tượng đào tạo khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

 • Muốn có được phương pháp ghi nhớ từ nhanh và lâu dài
 • Muốn đọc hiểu siêu tốc cơ bản với phần đọc hiểu IELTS Cambridge 4

Nội dung khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

Phần 1: Giới thiệu chung

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Sự phá hủy rừng nhiệt đới

 • Bài 2: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 1)
 • Bài 3: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 2)
 • Bài 4: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 3)
 • Bài 5: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 4)
 • Bài 6: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 5)
 • Bài 7: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 6)
 • Bài 8: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 7)

Phần 3: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ

 • Bài 9: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 1)
 • Bài 10: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 2)
 • Bài 11: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 3)
 • Bài 12: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 4)
 • Bài 13: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 5)

Phần 4: Cá voi có cảm nhận gì

 • Bài 14: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 1)
 • Bài 15: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 2)
 • Bài 16: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 3)
 • Bài 17: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 4)
 • Bài 18: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 5)
 • Bài 19: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 6)

Phần 5: Thuốc thảo dược ở Úc

 • Bài 20: Thuốc thảo dược ở úc (phần 1)
 • Bài 21: Thuốc thảo dược ở úc (phần 2)
 • Bài 22: Thuốc thảo dược ở úc (phần 3)
 • Bài 23: Thuốc thảo dược ở úc (phần 4)
 • Bài 24: Thuốc thảo dược ở úc (phần 5)
 • Bài 25: Thuốc thảo dược ở úc (phần 6)

Phần 6: Biểu tượng hình ảnh và người mù

 • Bài 26: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 1)
 • Bài 27: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 2)
 • Bài 28: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 3)
 • Bài 29: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 4)
 • Bài 30: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 5)
 • Bài 31: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 6)

Phần 7: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố

 • Bài 32: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 1
 • Bài 33: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 2
 • Bài 34: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 3
 • Bài 35: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 4
 • Bài 36: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 5

Phần 8: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa

 • Bài 37: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 1
 • Bài 38: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 2
 • Bài 39: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 3
 • Bài 40: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 4
 • Bài 41: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 5
 • Bài 42: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 6
 • Bài 43: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 7
 • Bài 44: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 8

Phần 9: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu?

 • Bài 45: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 1
 • Bài 46: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 2
 • Bài 47: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 3
 • Bài 48: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 4
 • Bài 49: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 5
 • Bài 50: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 6
 • Bài 51: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 7

Phần 10: Bản chất và mục đích của khảo cổ học

 • Bài 52: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 1
 • Bài 53: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 2
 • Bài 54: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 3
 • Bài 55: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 4
 • Bài 56: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 5
 • Bài 57: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 6
 • Bài 58: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 7
 • Bài 59: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 8

Phần 11: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm

 • Bài 60: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 1
 • Bài 61: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 2
 • Bài 62: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 3
 • Bài 63: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 4
 • Bài 64: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 5
 • Bài 65: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 6
 • Bài 66: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 7
 • Bài 67: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 8

Phần 12: Chơi là một hoạt động nghiêm túc

 • Bài 68: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 1
 • Bài 69: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 2
 • Bài 70: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 3
 • Bài 71: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 4
 • Bài 72: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 5

Giảng viên khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

Trần Ngọc Vui
Trần Ngọc Vui
 • Trần Ngọc Vui – Giảng viên Tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm 18 năm giảng dạy bộ môn tiếng Anh.
 • Đã từng giảng dạy ở một số trung tâm.
 • Giảng dạy hàng nghìn học viên trong cả nước.

Kiến thức nhận được sau khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

 • Hiểu rõ ràng, tận gốc rễ các bài đọc hiểu của IELTS Cambridge 4, từ đó dễ dàng đọc các bài đọc hiểu trong các quyển IELTS Cambridge khác.
 • Có được phương pháp ghi nhớ từ nhanh và lâu dài
 • Biết cách đọc hiểu siêu tốc cơ bản với phần đọc hiểu IELTS Cambridge 4 để rút ngắn thời gian đọc hiểu
 • Biết cách phân tích câu theo quy luật, giải thích kỹ lưỡng từng câu và ghép lại thành đoạn hoàn chỉnh.
 • Nâng cao vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu của bạn, giúp bạn luyện nghe IELTS tốt hơn.
 • Sau khi học xong khóa học và tập dịch lại hàng ngày tất cả những bài học, bạn có thể tự tin tự làm đề thi IELTS cả 2 phần “Đọc, Nghe”

Học viên đánh giá khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

Học viên đánh giá khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu
Học viên đánh giá khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu
 1. Khóa học rất hay dành cho người luyện ielts reading
 2. Khóa học rất hay và hữu ích, cám ơn thầy

Quyền lợi của học viên trong khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu trên toàn hệ thống.

Cách đăng ký khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

Rất nhiều bạn phản hồi không biết đăng ký khóa này ra sao, sử dụng mã giảm giá như thế nào? Chính vì vậy Timkiemkhoinghiep sẽ hướng dẫn cụ thể lại. Để nhận được khuyến mãi 40% giá trị khóa học bạn cần chỉ cần click vào đăng ký khóa học (dưới đây), sau khi tham khảo và học thử thấy ưng ý và phù hợp đăng ký và nhập mã giảm giá 71680 hệ thống sẽ tự động giảm 40% giá trị khóa học cho bạn.

Lưu ý: Trong những đợt khuyễn mãi nếu hệ thống tự động khuyến mãi 40% rồi thì khi sử dụng mã giảm giá không được hưởng nữa.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khoá học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu” hữu ích đối với bạn

Xem thêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *